gegevensbescherming

Invoering

Wij nemen de bescherming van de gegevens van gebruikers van onze website en/of onze mobiele app zeer serieus en doen er alles aan om de informatie te beschermen die gebruikers ons verstrekken in verband met het gebruik van onze website en/of onze mobiele app (samen: “ digitale activa”). We streven er verder naar om uw gegevens te beschermen en te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

In dit Privacybeleid worden onze praktijken uitgelegd met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie via het gebruik van onze digitale middelen (de “Diensten”) wanneer u via uw apparaten toegang krijgt tot de Diensten.

Lees het Privacybeleid zorgvuldig door en zorg ervoor dat u onze praktijken met betrekking tot uw gegevens volledig begrijpt voordat u onze Services gebruikt. Als u dit beleid heeft gelezen, het volledig begrijpt en het niet eens bent met onze praktijken, moet u stoppen met het gebruik van onze digitale middelen en diensten. Door onze Services te gebruiken, accepteert u de voorwaarden van dit Privacybeleid. Voortgezet gebruik van de Services houdt in dat u dit Privacybeleid en eventuele wijzigingen daarin aanvaardt.

In dit privacybeleid leert u:

 • Hoe wij gegevens verzamelen
 • Welke gegevens we verzamelen
 • Waarom we deze gegevens verzamelen
 • Aan wie wij de gegevens doorgeven
 • Waar de gegevens worden opgeslagen
 • Hoe lang de gegevens worden bewaard
 • Hoe wij de gegevens beschermen
 • Hoe wij omgaan met minderjarigen
 • Updates of wijzigingen in het privacybeleid

Welke gegevens verzamelen wij?

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij mogelijk verzamelen:

 • Geanonimiseerde en niet-identificeerbare informatie die u verstrekt tijdens het registratieproces of die wordt verzameld via het gebruik van onze Diensten (“Niet-persoonlijke informatie”). Niet-persoonlijke gegevens laten niet toe dat er conclusies worden getrokken over wie deze heeft verzameld. Niet-persoonlijke informatie die wij verzamelen bestaat voornamelijk uit technische en geaggregeerde gebruiksinformatie.
 • Individueel identificeerbare informatie, dat wil zeggen alles waarmee u kunt worden geïdentificeerd of redelijkerwijs kunt worden geïdentificeerd (“persoonlijke informatie”). De persoonlijke informatie die we via onze Diensten verzamelen, kan informatie bevatten die van tijd tot tijd wordt opgevraagd, zoals namen, e-mailadressen, adressen, telefoonnummers, IP-adressen en meer. Als we persoonlijke informatie combineren met niet-persoonlijke informatie, zullen we deze als persoonlijke informatie behandelen zolang deze in combinatie is.

Hoe verzamelen wij gegevens?

Hieronder vindt u de belangrijkste methoden die wij gebruiken om gegevens te verzamelen:

 • Wij verzamelen gegevens wanneer u onze diensten gebruikt. Dit betekent dat wanneer u onze Digitale Activa bezoekt en Diensten gebruikt, wij gebruik, sessies en gerelateerde informatie kunnen verzamelen, vastleggen en opslaan.
 • Wij verzamelen gegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt via een communicatiekanaal (bijvoorbeeld een e-mail met een opmerking of feedback).
 • We kunnen informatie verzamelen van externe bronnen, zoals hieronder beschreven.
 • Wij verzamelen informatie die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt bij onze Diensten via een derde partij zoals Facebook of Google.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om onze diensten te verlenen en uit te voeren;
 • om onze Diensten te ontwikkelen, aan te passen en te verbeteren;
 • om te reageren op uw feedback, vragen en verzoeken en om hulp te bieden;
 • om vraag- en gebruikspatronen te analyseren;
 • voor andere interne, statistische en onderzoeksdoeleinden;
 • om onze mogelijkheden voor gegevensbeveiliging en fraudepreventie te verbeteren;
 • om overtredingen te onderzoeken en onze voorwaarden en ons beleid af te dwingen en om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving of overheidsverzoeken;
 • om u te voorzien van updates, nieuws, promotiemateriaal en andere informatie met betrekking tot onze Diensten. Bij promotionele e-mails kunt u zelf bepalen of u deze wilt blijven ontvangen. Als dit niet het geval is, klikt u eenvoudigweg op de afmeldlink in deze e-mails.

Met wie delen wij deze gegevens?

We kunnen uw gegevens delen met onze dienstverleners om onze diensten uit te voeren (bijvoorbeeld het opslaan van gegevens via hostingdiensten van derden, het bieden van technische ondersteuning, enz.).

We kunnen uw gegevens ook openbaar maken in de volgende omstandigheden: (i) om onwettige activiteiten of ander wangedrag te onderzoeken, op te sporen, te voorkomen of er actie tegen te ondernemen; (ii) om onze rechten van verdediging vast te stellen of uit te oefenen; (iii) om onze rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid, of de veiligheid van onze gebruikers of het publiek te beschermen; (iv) in het geval van een controlewijziging over ons of een van onze dochterondernemingen (onder andere door middel van een fusie, overname of aankoop van (nagenoeg) al zijn activa); (v) om uw informatie te verzamelen, onderhouden en/of beheren via geautoriseerde derde partijen (bijvoorbeeld cloudserviceproviders), voor zover passend voor zakelijke doeleinden; (vi) om met derden samen te werken om uw gebruikerservaring te verbeteren. Om misverstanden te voorkomen willen wij u erop wijzen dat wij naar eigen goeddunken niet-persoonlijke gegevens aan derden kunnen doorgeven, doorgeven of anderszins gebruiken.

Houd er rekening mee dat onze Diensten sociale interacties mogelijk maken (bijvoorbeeld het openbaar plaatsen van inhoud, informatie en opmerkingen en chatten met andere gebruikers). Houd er rekening mee dat alle inhoud of gegevens die u op deze gebieden verstrekt, door andere mensen kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt. Wij raden u af om informatie te plaatsen of te delen waarvan u niet wilt dat deze openbaar wordt gemaakt. Als u inhoud uploadt naar onze Digitale Activa of deze op een andere manier beschikbaar stelt als onderdeel van het gebruik van een Dienst, doet u dit op eigen risico. We hebben geen controle over de acties van andere gebruikers of leden van het publiek die toegang hebben tot uw gegevens of inhoud. U erkent en erkent hierbij dat kopieën van uw gegevens toegankelijk kunnen blijven op gecachte en gearchiveerde pagina's, zelfs nadat ze zijn verwijderd of nadat een kopie/opslag van uw inhoud is gemaakt door een derde partij.

Cookies en soortgelijke technologieën

Wanneer u onze Diensten bezoekt of opent, machtigen wij derden om webbakens, cookies, pixeltags, scripts en andere technologieën en analysediensten (“Trackingtechnologieën”) te gebruiken. Met deze trackingtechnologieën kunnen derden uw gegevens automatisch verzamelen om de navigatie-ervaring op onze digitale activa te verbeteren, de prestaties ervan te optimaliseren en een op maat gemaakte gebruikerservaring te garanderen, evenals voor beveiligings- en fraudepreventiedoeleinden.

Voor meer informatie kunt u ons Cookiebeleid lezen.

We zullen uw e-mailadres of andere persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming delen met advertentiebedrijven of advertentienetwerken.

We kunnen advertenties aanbieden via onze Services en onze digitale middelen (inclusief websites en applicaties die onze Services gebruiken), die ook op u kunnen zijn afgestemd, zoals: B. Advertenties op basis van uw recente surfgedrag op websites, apparaten of browsers.

Om deze advertenties aan u te leveren, kunnen we cookies en/of JavaScript en/of webbakens (inclusief transparante GIF's) en/of lokale HTML5-opslag en/of andere technologieën gebruiken. Wij kunnen ook gebruik maken van derde partijen, zoals: B. Netwerkadverteerders (d.w.z. derde partijen die advertenties weergeven op basis van uw websitebezoeken) om gerichte advertenties aan te bieden. Externe aanbieders van advertentienetwerken, adverteerders, sponsors en/of diensten voor het meten van websiteverkeer kunnen ook cookies en/of JavaScript en/of webbakens (inclusief transparante GIF's) en/of Flash-cookies en/of andere technologieën gebruiken om de effectiviteit te verbeteren. advertenties en stemmen de advertentie-inhoud voor u af. Op deze cookies van derden en andere technologieën is het specifieke privacybeleid van de betreffende derde partij van toepassing en niet deze.

Waar slaan wij de gegevens op?

Niet-persoonlijke informatie

Houd er rekening mee dat onze bedrijven en onze vertrouwde partners en dienstverleners over de hele wereld gevestigd zijn. Voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uitgelegd, bewaren en verwerken we alle niet-persoonlijke gegevens die we in verschillende rechtsgebieden verzamelen.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens kunnen worden bewaard, verwerkt en opgeslagen in de Verenigde Staten, Ierland, Zuid-Korea, Taiwan, Israël en voor zover vereist voor de goede levering van onze Diensten en/of door de wet (zoals hieronder verder uitgelegd) in andere rechtsgebieden.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Houd er rekening mee dat we de verzamelde informatie zo lang bewaren als nodig is om onze diensten te verlenen, te voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen jegens u, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af ​​te dwingen.

Wij kunnen te allen tijde naar eigen goeddunken onjuiste of onvolledige gegevens corrigeren, aanvullen of verwijderen.

Hoe beschermen we de gegevens?

De hostingdienst voor onze digitale activa biedt ons het online platform waarmee we onze diensten aan u kunnen aanbieden. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en algemene applicaties van onze hostingprovider. Het slaat uw gegevens op beveiligde servers achter een firewall op en biedt veilige HTTPS-toegang tot de meeste delen van zijn services.

Alle betalingsmogelijkheden die door ons en onze hostingprovider voor onze digitale activa worden aangeboden, voldoen aan de PCI-DSS-voorschriften (credit card industry data security standard) van de PCI Security Standards Council. Hierbij wordt samengewerkt tussen merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van creditcardgegevens (inclusief fysieke, elektronische en procedurele maatregelen) door onze winkel- en dienstverleners te garanderen.

Ongeacht de maatregelen en inspanningen die wij en onze hostingprovider nemen, kunnen en willen wij geen absolute bescherming of veiligheid garanderen van de gegevens die u uploadt, plaatst of anderszins met ons of anderen deelt.

Om deze reden vragen wij u sterke wachtwoorden in te stellen en, indien mogelijk, ons of anderen geen vertrouwelijke informatie te verstrekken waarvan u denkt dat deze, indien openbaar gemaakt, u aanzienlijke of blijvende schade zou kunnen berokkenen. Omdat e-mail en instant messaging niet als veilige vormen van communicatie worden beschouwd, vragen wij u bovendien geen vertrouwelijke informatie te delen via deze communicatiekanalen.

Hoe gaan wij om met minderjarigen?

De Diensten zijn niet bedoeld voor gebruikers die de wettelijke meerderjarigheid nog niet hebben bereikt. Wij verzamelen niet bewust gegevens van kinderen. Als u jonger bent dan meerderjarig, mag u de Services niet downloaden of gebruiken en geen informatie aan ons verstrekken.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment een bewijs van leeftijd te vragen, zodat we kunnen controleren of minderjarigen onze diensten gebruiken. Als we ons ervan bewust worden dat een minderjarige onze Services gebruikt, kunnen we de toegang van een dergelijke gebruiker tot onze Services verbieden of blokkeren en kunnen we alle gegevens die we over die gebruiker bewaren, verwijderen. Als u reden heeft om aan te nemen dat een minderjarige gegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zoals hieronder uitgelegd.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in het Privacybeleid en alleen als we ervan overtuigd zijn dat:

 • het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om een ​​contract uit te voeren of aan te gaan (bijvoorbeeld om u de Diensten zelf of klantenservice of technische ondersteuning te leveren);
 • het gebruik van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan relevante wettelijke of regelgevende verplichtingen, of
 • het gebruik van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk om onze legitieme zakelijke belangen te ondersteunen (op voorwaarde dat we dit te allen tijde doen op een manier die proportioneel is en uw privacyrechten respecteert).

Als EU-inwoner kunt u:

 • bevestiging vragen of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt en toegang vragen tot uw opgeslagen persoonsgegevens en bepaalde aanvullende informatie;
 • verzoeken om persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat;
 • verzoeken om correctie van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard;
 • verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, of
 • een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Houd er echter rekening mee dat deze rechten niet absoluut zijn en onderworpen kunnen zijn aan onze eigen legitieme belangen en wettelijke vereisten. Als u algemene vragen heeft over de persoonlijke gegevens die we verzamelen en hoe we deze gebruiken, neem dan contact met ons op zoals hieronder aangegeven.

Tijdens het leveren van de Diensten kunnen wij gegevens over de grenzen heen overdragen aan gelieerde ondernemingen of andere derde partijen en vanuit uw land/rechtsgebied naar andere landen/rechtsgebieden over de hele wereld. Door gebruik te maken van de Diensten stemt u in met de overdracht van uw gegevens buiten de EER.

Als u gevestigd bent in de EER, worden uw persoonsgegevens alleen doorgegeven naar locaties buiten de EER als wij ervan overtuigd zijn dat er een adequaat of vergelijkbaar niveau van bescherming van persoonsgegevens bestaat. We zullen passende stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat we passende contractuele regelingen hebben getroffen met onze derde partijen om ervoor te zorgen dat er passende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen, zodat het risico op onrechtmatig gebruik, wijziging, verwijdering, verlies of diefstal van uw persoonlijke gegevens wordt geminimaliseerd en dat dergelijke derden te allen tijde zullen handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Rechten onder de California Consumer Privacy Act

Als u de Services gebruikt als inwoner van Californië, heeft u mogelijk het recht om toegang tot en verwijdering van uw gegevens aan te vragen op grond van de California Consumer Privacy Act (“CCPA”).

Om uw recht op toegang tot en verwijdering van uw gegevens uit te oefenen, leest u hieronder hoe u contact met ons kunt opnemen.

Wij verkopen de persoonlijke gegevens van gebruikers niet voor doeleinden van de CCPA.

Gebruikers van de Services die inwoners van Californië zijn en jonger dan 18 jaar, kunnen verwijdering van hun geplaatste inhoud aanvragen en verkrijgen door een e-mail te sturen naar het adres dat is opgegeven in het gedeelte 'Contact met ons opnemen' hieronder. Deze verzoeken moeten allemaal worden gemarkeerd als 'California Removal Request'. Alle verzoeken moeten een beschrijving bevatten van de inhoud waarvan u vraagt ​​dat deze wordt verwijderd, en voldoende informatie om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren. We accepteren geen communicatie die niet is geëtiketteerd of onjuist is afgeleverd, en het is mogelijk dat we niet kunnen reageren als u niet voldoende informatie verstrekt. Houd er rekening mee dat uw verzoek er niet voor zorgt dat het materiaal volledig of volledig wordt verwijderd. Materiaal dat u plaatst, kan bijvoorbeeld opnieuw worden gepubliceerd of opnieuw worden gepost door andere gebruikers of derden.

Updates of wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien; de versie die op de site wordt geplaatst, zal altijd actueel zijn (zie de verklaring 'Vanaf'). Wij raden u aan dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Als er belangrijke wijzigingen plaatsvinden, plaatsen wij een bericht op onze website. Als u de Diensten blijft gebruiken na kennisgeving van wijzigingen op onze website, betekent dit dat u akkoord gaat met de wijzigingen in het Privacybeleid en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden van dergelijke wijzigingen.

Contact

Als u algemene vragen heeft over de Diensten of de informatie die wij over u verzamelen en hoe wij deze gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via:

Achternaam:

TWINTIG iNCH FACTORY GmbH

Thorsten Kambach

Dorfstraße 3, 23911 Kulpin

E-mailadres: thorsten@twenty-inch-factory.de

VRIJWARING

De informatie in dit document is geen vervanging voor juridisch advies en u mag er niet uitsluitend op vertrouwen. Specifieke vereisten met betrekking tot juridische voorwaarden en richtlijnen kunnen van staat tot staat en/of van rechtsgebied tot rechtsgebied variëren. Zoals uiteengezet in onze Gebruiksvoorwaarden, bent u ervoor verantwoordelijk ervoor te zorgen dat uw Services zijn toegestaan ​​door en voldoen aan de wetgeving die op u van toepassing is.

Om ervoor te zorgen dat u volledig aan uw wettelijke verplichtingen voldoet, raden wij u ten zeerste aan professioneel advies in te winnen om beter te begrijpen welke vereisten specifiek op u van toepassing zijn.