Retour- en terugbetalingsbeleid

Door e-bikes of diensten of accessoires in onze online winkel te bestellen, worden de volgende informatie en voorwaarden geacht te zijn gelezen en geaccepteerd.

​Tijd
Hoeveel tijd na aankoop heeft een gebruiker om een ​​terugbetaling aan te vragen?
2 weken na ontvangst van de goederen.

Terugbetalingsmethode
Via bankoverschrijving of Paypal of anderen...

Moet het artikel opnieuw worden verpakt/ongeopend/als nieuw worden geretourneerd?
Het artikel moet ongebruikt en veilig verpakt zijn voor retournering.

Contactgegevens voor terugbetalingen : office@twenty-inch-factory.de

Geeft terug
Geldt in de eerste plaats voor ALLE artikelen:
Geen retourzendingen of verzending van reparaties of retourzendingen zonder voorafgaand contact per e-mail! Voor eventuele retourzendingen moeten de goederen in perfecte staat zijn.

Herroepingsrecht bij verkeerd bestelde artikelen
De klant beschikt over een herroepingsrecht gedurende 10 kalenderdagen na ontvangst van de goederen. De deadline wordt geacht te zijn gerespecteerd als de klant de schriftelijke annulering per e-mail naar office@twenty-inch-factory.de stuurt. Voor de intrekking is geen motivering vereist.

Het uitoefenen van het herroepingsrecht heeft tot gevolg dat de overeenkomst wordt teruggedraaid. De klant moet de goederen binnen 10 kalenderdagen, compleet met alle accessoires en samen met de factuur, retourneren naar het retouradres dat door TWENTY iNCH FACTORY GmbH in de wettelijke kennisgeving is opgegeven. Retourzendingen geschieden op risico van de klant. Eventuele reeds gedane betalingen worden binnen 20 kalenderdagen aan de klant terugbetaald als TWENTY iNCH FACTORY GmbH de goederen al heeft teruggekregen of als de klant een bewijs van verzending kan overleggen.

​TWENTY iNCH FACTORY GmbH behoudt zich het recht voor om voor schade, overmatige slijtage of waardeverlies als gevolg van ondeskundige behandeling een passende schadevergoeding te eisen en de waardevermindering van de reeds betaalde koopprijs af te trekken of aan de klant te factureren.

​Retourneren "defect artikel aangekomen" (DoA)
Deze kunnen na voorafgaand akkoord en goedkeuring per e-mail en met inachtneming van de bepalingen ter reparatie of vervanging worden geretourneerd. Het verzendrisico is voor rekening van de klant. De producten moeten veilig verpakt en voorzien van een gedetailleerde beschrijving van de fout/defect worden geretourneerd.

​Als uit de inspectie door TWENTY iNCH FACTORY GmbH blijkt dat de goederen geen waarneembare gebreken vertonen of dat ze niet onder de fabrieksgarantie vallen, kan TWENTY iNCH FACTORY GmbH de klant de kosten voor de werkzaamheden, de terugzending of de eventuele verwijdering in rekening brengen.

Levering, inspectieplicht, melding van gebreken
Leveringen worden per post of koerier verzonden naar het adres dat de klant bij de bestelling heeft opgegeven. Facturering gebeurt via e-mail. Bij verzending gaan het voordeel en het risico over op de klant, voor zover wettelijk toegestaan.

Indien de levering niet kan worden geleverd of de klant weigert de levering in ontvangst te nemen, kan TWENTY iNCH FACTORY GmbH, na de klant per e-mail op de hoogte te hebben gebracht van de klacht en een redelijke termijn te stellen, de overeenkomst beëindigen en de kosten voor de werkzaamheden factureren.

De klant is verplicht om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst van de levering te inspecteren en eventuele gebreken waarvoor TWENTY iNCH FACTORY GmbH garandeert, onmiddellijk schriftelijk per brief of e-mail te melden op het adres in de wettelijke kennisgeving.

De plaats van uitvoering van alle verkoopovereenkomsten tussen verkoper en klant is de vestigingsplaats van de verkoper, d.w.z. in Lübeck (SH).