i:SY-garantie

Met een i:SY koop je een kwalitatief hoogstaand product, made in Germany. Daarom ontvangt u bij aankoop van een i:SY e-bike in de EU de volgende fabrieksgarantie:

1.1 i:SY Plus Garantie (geldig vanaf de datum van aankoopbon voor alle nieuwe i:SY vanaf modeljaar 2022, een complete fiets die volledig is afgemonteerd door een i:SY speciaalzaak of, in het geval van online verkoop, voorgemonteerd voor fijnafstelling door de klant)

  • 5 jaar voor framebreuk
  • 2 jaar op componenten en elektronica
  • 2 jaar op accu (resterende capaciteit van minimaal 60% na 2 jaar of 500 volledige laadcycli, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt; bij bediening en opladen van de accu volgens de gebruiksaanwijzing)

2. U kunt aanspraak maken op garantie door uw aankoopbon of een ander betekenisvol aankoopbewijs onmiddellijk na het optreden van een defect aan uw i:SY-dealer te overleggen. De speciaalzaak waar u uw i:SY-fiets heeft gekocht, is altijd uw aanspreekpunt, zowel voor stationaire als online aankopen.

3. Voordat we garantieservice verlenen, controleren wij samen met uw i:SY-dealer of er sprake is van een garantiegeval. Dit duurt maximaal 20 werkdagen. Hiervoor bent u verplicht de e-bike ter beschikking te stellen van uw i:SY-dealer.

4. De garantie wordt naar eigen goeddunken verleend door het defecte onderdeel te repareren of door een nieuw exemplaar te leveren. Vervangen onderdelen worden ons eigendom.

5. Onze garantie vervalt als u zich niet aan de door ons in de gebruiksaanwijzing genoemde onderhoudsintervallen heeft gehouden of als het onderhoud ondeskundig is uitgevoerd, waarbij wij er in de regel van uitgaan dat het onderhoud wordt uitgevoerd door een geautoriseerde i:SY vakdealer. Garantieservices zijn ook uitgesloten in de volgende gevallen:

5.1 Er bestaat geen recht op garantieservice bij kleine afwijkingen van de gegarandeerde kwaliteit die niet relevant zijn voor de bruikbaarheid van onze i:SY e-bikes, noch bij schade als gevolg van normale slijtage (bijvoorbeeld krassen op het frame) of voor slijtagedelen.

5.2 Garantiediensten zijn uitgesloten als het defect het gevolg is van oneigenlijk gebruik van onze i:SY, bijvoorbeeld door te veel opladen of ontbrekend of onvoldoende onderhoud.

5.3 Wij geven geen garantie voor schade als gevolg van reparaties, ombouwingen, aanpassingen of andere ingrepen die niet zijn uitgevoerd door een geautoriseerde i:SY vakdealer.

5.4 Ongevalschade of schade door bewezen invloed van derden (bijvoorbeeld vandalisme), brand of vorst vallen niet onder de garantie.

6. Een garantieservice leidt niet tot een verlenging van de garantieperiode, noch tot een nieuwe garantieperiode. De garantieperiode voor vervangende onderdelen eindigt met de garantieperiode voor de originele i:SY e-bike.

7. Claims voortvloeiende uit deze overeenkomst laten de garantieverplichting van de verkoper onverlet. Wij wensen u veel plezier met uw i:SY! Als u vragen heeft over onze garantieservices, staan ​​onze geautoriseerde i:SY-dealers en uw i:SY-team klaar om u te helpen.